Medi Obert

Projecte actualitzat
RSS 2 Feed

Identificació

Núm. referència: 028

Data d'actualització: 2020/01/07

Data d'introducció: 09/09/2019

Institució:
Ajuntament de El Prat de Llobregat

Responsable/s tècnic/s:
Lidia Montero

Telèfon contacte: 934785077

Email de contacte:
mediobert@joves.prat.cat

Classificació

1.01.Entorn metropolità
2.02.Tram d’edat
2.03.Grup circumstàncies especials
3.01.Pública Municipal
4.03.Pública externalitzat associa
4.07.Recursos humans
5.03.Ocupació
5.05.Formació-educació
5.06.Oci
5.07.Salut i prevenció riscos
5.09. Inclusió
5.10.Informació juvenil
6.04.Transversalitat
6.05.Avaluació

Descripció general

El projecte d’intervenció socioeducativa Medi obert del Prat de Llobregat pretén acostar professionals educadors i educadores al medi obert i als espais de relació i trobada del col·lectiu jove. Aquests professionals duen a terme una observació directa de les interaccions que es donen entre les persones joves i els espais públics així com de les dinàmiques que desenvolupen. Arrel de les trobades que es donen als seus espais de relació -als diferents equipaments públics, carrers, places, etc- es crea la relació educativa a través del vincle

Per tal de canalitzar les inquietuds dels joves cap a alternatives d’oci positiu, s’incentiva la seva implicació en la planificació i organització de diferents activitats culturals, educatives i esportives. També es promou que siguin agents actius, desenvolupant les seves idees i capacitats creatives en activitats pròpies, amb el suport dels recursos de la ciutat. Exemples d’aquestes activitats són tallers de cuina o artístics, excursions, sessions de cinema, partits de futbol sala o de ping-pong, activitats de patinatge…

Durada o temporització

El projecte es desenvolupa al llarg de l’any, de dilluns a divendres i també en actes puntuals de ciutat on es considera oportuna la presència dels educadors i educadores.
Dilluns i dijous l’horari és de 15:00h fins les 20:30h, dimarts, dimecres i divendres des de les 10:45h fins les 20:30h.

Pressupost anual

A part dels costos de personal, es destinen 6000€ a recursos materials: mòbils de l’equip (1300€), activitats i tallers (2000€), transport (100€), portàtil de l’equip (1900€) i comunicació (700€).

Finançament

El finançament és municipal, el projecte està suportat per recursos de l'ajuntament del Prat de Llobregat.

Equip professional

Responsable:
Cecilia de Gracia, coordinadora i educadora de carrer.

Equip d'educadors de carrer:
David Abellán, Emi Sand, Guillem Jara, Laia Madriles i Jesús Sanz.

Coordinació estratègica:
CULTURA
Miquel Tebar (Responsable Acció Cultural)
Ferran Pozo (Responsable Calendari popular)
Daniel Velasco, Helena Sala, Laura Quinto, Marga Gómez (Direccions equipaments culturals)
Personal equipaments culturals
Marta Ardiaca (Referent CCCP La Capsa)

ACCIÓ SOCIAL
Arnau García (Planificació i activitats)
Esther Martín, Ana Peña, Sònia Jordi i Esther Nieto (Referents joves)
M. Ángeles Manzano (Administrativa)

EDUCACIÓ
Carme Villén (Referent Educació)
Direccions Centres Educatius de Secundària
Equips Psicopedagògics Centres Educatius de Secundària

ESPORTS
Lluís Gallego, Joan Rius i Pau Aldazábal (Direcció Centres Espotius Municipals)
Rosa Cañadas (Responsable Club Esport Jove)

SALUT
Pilar Aramburu (Responsable SISA)

CPE
Luz Martínez (Referent joves i ocupació)

PASC
Gal·la Cortadella (Direcció PASC)
Sarai Cruz i Arnau Funes (Referents PASC)
Oriol Escofet, Iko Garcia i Hugo Pérez (Referents FSG/ICI)

JUSTÍCIA JUVENIL
Sònia Alfocea (Referent Justicia Juvenil)

SAÓ
Irene Muñoz, Lola, Laia Pisabarro (Referents Passarel·la)
Gemma (Referent Centre Obert)
Fabiana (Referent Bassa)
Laura Luchetti (Referent formació)

Altres col·laboradors:
Talleristes específics per activitats
Entitats

Nombre i perfil dels destinataris

El projecte va dirigit a les més de 5.400 persones joves d’entre 12 i 20 anys del Prat de Llobregat, un 8,4% de la població total. D’aquestes s’arriba a contactar amb unes 1.500 persones, i es fa un acompanyament més continuat de 358.

De les 358 persones vinculades al projecte trobem que:

 • El 42% són noies i el 58% nois.
 • Gairebé un 70% estudien i un 10% treballa. Poc més d’un 16% no estudien ni treballen.
 • Un 48% estan en seguiment d’Acció Social.

Sistema de participació dels joves

Es tracta d'un projecte comunitari amb persones joves les quals hi participen de forma molt activa ja que les persones educadores professionals acompanyen als i les joves en el desenvolupament de les seves inquietuds i necessitats. Les professionals posen a l'abast d'aquest jovent els recursos de què disposa la ciutat perquè puguin desenvolupar accions, activitats o esdeveniments al municipi. Així doncs, són els i les joves qui a partir d'una inquietud personal i/o grupal creen una idea, acció o projecte i la impulsen, essent ells i elles protagonistes reals.

Sistema de participació associativa

L'Associació CEPS dona suport en la contractació de les persones professionals.

Sistema de cooperació transversal

Existeix la Xarxa PromoJove, formada pels referents de tots els departaments que treballen projectes amb persones joves (Cultura, Acció social, Policia local, Educació, Salut i Consum, Ciutadania, Esports, PASC, Promoció Econòmica i Joventut), des d'on es coordinen tots els programes municipals que treballen projectes amb o per a joves a la ciutat. A través d'aquesta plataforma es dona suport a aquest projecte multidisciplinar i a la resta d’accions del Pla Jove.

Sistema de cooperació interinstitucional

Es fan coordinacions amb els equips pedagògics dels instituts. amb les direccions d'equipaments culturals i esportius, amb el SAÓ Prat i amb Justícia Juvenil. D'alguns casos es fa seguiment amb Acció social i a les comissions socials de persones joves.

Sistema d'avaluació

Per a l'avaluació del projecte se serveixen dels següents indicadors.

Indicadors quantitatius

 • Acompanyament al Projecte Patis als instituts per part d’una parella educativa un cop al mes durant el curs escolar.
 • Generació de 4 activitats pròpies al quadrimestre.
 • Realització de 4 coordinacions quadrimestrals amb cada equipament cultural.
 • Realització de 4 coordinacions quadrimestrals amb Justícia Juvenil i Passarel·la.
 • Realització d’una coordinació trimestral amb cada centre d’educació secundària amb els que ja es té contacte.
 • Realització d’una coordinació al quadrimestre amb Acció Social.
 • Realització d’una coordinació al trimestre amb el Club Esport Jove.
 • Realització de dues publicacions mensuals a Instagram.
 • Establiment de contacte amb els centres d’educació secundària de la ciutat amb els quals encara no es té i amb el CFA (Centre de Formació d’Adults).
 • Participació com a bona pràctica 2019 de la AcPpJ (Associació Catalana de Professionals de Joventut).
 • Col·laboració amb la UAB i la UB en el Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies.
 • Col·laboració amb la Facultat de la Ciència de l’Educació de la UAB en l’estudi dels indicadors de projectes d’intervenció amb joves al medi obert.
 • Difusió de la publicació de l’estudi de la IGOP a la web de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Realització d’un vídeo del projecte amb l’ implicació de les persones joves vinculades.

Indicadors qualitatius

 • Grau de satisfacció de les persones joves usuàries de les activitats organitzades pel projecte.
 • Perfil de les persones joves participants.
 • Valoració tècnica de l’adequació de les rutes en funció de les dinàmiques dels i les joves.
 • Valoració del nombre d’acompanyaments realitzats en funció de les necessitats detectades.
 • Valoració del nombre d’intervencions intenses realitzades en funció de les necessitats detectades.
 • Participació de joves a les tardes joves dels centres cívics.
 • Nombre de reunions/coordinacions extraordinàries amb equipaments.

Indicadors d’impacte

 • Percentatge de persones joves usuàries de les sales d’estudi que superen el curs escolar.
 • Volum de casos treballats en les coordinacions amb la comunitat educativa.
 • Volum de casos treballats en les coordinacions amb Acció Social.
 • Participació en la programació d’activitats en equipaments culturals.
 • Millora de la convivència en equipaments i espais públics.
 • Millora del coneixement dels recursos de la ciutat per part de les persones joves.
 • Millora de la relació entre el personal dels equipaments públics i els joves.

Perquè l'hem triat

L'hem triat perquè es tracta d'un projecte transformador que realment dota de sentit la figura de l'educador/a de carrer essent aquest/a un/a aliat/da de les persones joves oferint-los -sempre que vulguin- recursos, espais i eines per desenvolupar accions, activitats i projectes propis resultat de les seves inquietuds i necessitats. A més, moltes de les activitats culturals, esportives o educatives que desenvolupen tenen un impacte positiu en la comunitat.

Punts forts

 1. Treball en xarxa: s'ha creat una xarxa potent de coordinació entre els diferents departaments implicats de l'administració del municipi, els centres de secundària, equipaments i serveis públics de la ciutat i d'altres serveis externs com Fundesplai.
 2. Multiplicitat d'espais d'intervenció: en el transcurs de la implementació i desenvolupament del projecte s'han anat ampliant el nombre d'espais d'intervenció, cosa que ha permès arribar a una diversitat més àmplia de joves.
 3. Equip professional: el projecte està dotat d'un equip de professionals adequat per la grandària del projecte. Alhora aquest equip s'amplia quan es fa necessari, i compta amb la cool·laboració de perfils professionals d'altres àrees amb les quals es treballa de forma conjunta.
 4. Pertinença: a través del projecte es promou la participació juvenil en la vida del municipi a través de les activitats i accions que desenvolupen. D'aquesta manera es fomenta el seu sentiment de pertinença al seu municipi on es converteixen en agents actius.
 5. Acompanyament: més enllà dels resultats que s'obtinguin pel que fa a les activitats que organitzin els joves i l'impacte que puguin tenir a la comunitat, el projecte para atenció al procés d'acompanyament socioeducatiu dels i les joves. La creació de vincle i el caminar al costat de les persones joves és prioritari.

Pràctica professional

No disposem d'informació per aquest apartat.

Per saber-ne més. Mitjans

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per optimitzar la vostra visita. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per acceptar les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Per més informació, cliqueu l'enllàç.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This