La xarxa d’espais joves de Mataró en clau de gènere

Projecte actualitzat
RSS 2 Feed

Identificació

Núm. referència: 029

Data d'actualització: 2020/01/10

Data d'introducció: 01/09/2019

Institució:
Ajuntament de Mataró

Responsable/s tècnic/s:
Lidia Pérez Sánchez

Telèfon contacte: 628574540

Email de contacte:
lperez@ajmataro.cat

Classificació

1.01.Entorn metropolità
2.02.Tram d’edat
3.01.Pública Municipal
3.02.Pública Mun. Mancomunat
4.01.Directa públic
4.07.Recursos humans
5.08.Política joventut global
5.09. Inclusió
6.01.Elaboració del projecte
6.02.Planificació
6.03.Participació
6.04.Transversalitat
6.05.Avaluació
Eix 1. Territorial
Eix 6. Metodològic

Descripció general

El projecte La xarxa d’espais joves de Mataró – Equipaments juvenils en clau de gènere ha consistit en revisar i adaptar el funcionament dels equipaments juvenils de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró per a convertir-los en veritables espais amb perspectiva de gènere: des de la programació al disseny dels espais, passant per la comunicació.

El projecte ha contemplat parts de formació i de reflexió. I com a resultat del procés de reflexió n’ha sorgit un document – guia adreçada al conjunt d’agents educatius implicats en el desenvolupament de les polítiques de joventut a nivell municipal (personal tècnic de Joventut, Educadors/es Socials, Dinamitzadors/es Juvenils, personal tècnic de Benestar Social, càrrecs electes). Aquesta ha estat la manera de compartir el coneixement generat.

Durada o temporització

Durant la primera fase es va formar a les persones del grup en la temàtica, i durant la segona (per la qual es va comptar amb l’assessorament de l’Associació Candela) es van dissenyar i es van posar en comú accions i projectes per a la prevenció de les violències de gènere entre joves, tenint en compte que fossin adaptables a les diferents realitats municipals i que poguessin ser la base per a la definició d’una estratègia més àmplia a nivell comarcal.

Pressupost anual

No disposem d’informació per aquest apartat.

Finançament

No disposem d'informació per aquest apartat.

Equip professional

Aquestes són les persones membres del grup i branques professionals que han participat en el disseny del projecte:

Tècnica de polítiques d’Igualtat: Agnès Cabot Navarro.

Coordinadores de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró: Araceli Calvillo, Ariadna Comas, Rosa Manrique i Imma Ortiz.

Nombre i perfil dels destinataris

Inicialment el projecte s'adreçava a joves usuaris de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró d’entre 12 i 25 anys. I finalment s'ha adreçat al conjunt d’agents educatius implicats en el desenvolupament de les polítiques de joventut municipals.

Sistema de participació dels joves

Els joves no han participat en el grup de treball del projecte. Ara bé, a través de les dinàmiques que ja es feien als instituts, s'han pogut treballar amb aquests joves algunes de les temàtiques que es van abordar en el grup de treball del projecte. 

Sistema de participació associativa

Com ja hem dit anteriorment, l'Associació Candela va participar acompanyant el grup de treball en la fase de formació i reflexió del projecte.

Sistema de cooperació transversal

La proposta és fruit del treball conjunt en totes les seves fases (diagnosi, disseny, implementació, seguiment i avaluació) entre el Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones i la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Mataró. I a l'equip de treball van cooperar les coordinadores de la Xarxa d'Equipaments Juvenils de Mataró i la tècnica d'Igualtat del municipi.

Sistema de cooperació interinstitucional

Aquest projecte va sorgir d’un procés de formació, investigació i acció liderat pel Consell Comarcal del Maresme, la Direcció General de Joventut i l’Institut Català de les Dones.

Sistema d'avaluació

No disposem d'informació per aquest apartat.

Perquè l'hem triat

Perquè es tracta d'un projecte innovador i global que es qüestiona les polítiques locals de joventut des d'un dels seus inicis: el disseny dels equipaments juvenils. El fet de posar el focus no només en el contingut de les activitats que es fan en els equipaments, sinó posar-lo també en el disseny dels seus espais i fer-ho en clau de gènere ens sembla que és una nova perspectiva, molt necessària, que ens ajuda a fer de forma més acurada les polítiques de joventut dels nostres territoris. I és que, en aquest cas, aproximar-nos a les polítiques amb perspectiva de gènere ens fa apropar-nos-hi tenint en compte un eix de desigualtat existent també entre els joves.

Punts forts

  1. Innovació: el projecte va a una part de l'arrel de la definició de la feina que es fa en matèria de joventut que és a qüestionar-se els espais. I per tant, a revaloritzar-los com a elements també influents en les polítiques que desenvolupem.
  2. Expertesa: el projecte s'ha dotat de persones expertes en la temàtica perquè siguin aquestes les que formin al personal tècnic del municipi i per fer la feina de forma conjunta.
  3. Temps: el repte del replantejament dels espais calia coure'l a foc lent i s'han respectat aquests tempos, sense saltar-se cap de les fases (formació, diagnosi, refexió, propostes alternatives, documentació i materials).
  4. Transmissió: es tracta d'un projecte impulsat en un territori que ha generat recursos i materials per altres municipis i equipaments amb voluntat de compartir la feina feta, la reflexió i la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els equipaments juvenils del país.
  5. Suports: el projecte ha contat amb l'acompanyament del Consell Comarcal del Maresme, en primer terme, i de la Direcció General de Joventut i l’Institut Català de les Dones.

Pràctica professional

No disposem d'informació per aquest apartat.

- Per saber-ne més. Documents

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per optimitzar la vostra visita. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per acceptar les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Per més informació, cliqueu l'enllàç.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This