Espais de participació, relació i informació juvneil – EPI JOVE

Projecte actualitzat
RSS 2 Feed

Identificació

Núm. referència: 025

Data d'actualització: 2019/11/18

Data d'introducció: 1(09/2018

Institució:
Ajuntament de Reus

Responsable/s tècnic/s:
Anna Roig Puig

Telèfon contacte: 977 010 268

Email de contacte:
info.joventut@reus.cat

Classificació

1.05.Comarques tarragonines
1.08.Catalunya
2.02.Tram d’edat
3.01.Pública Municipal
4.01.Directa públic
5.05.Formació-educació
5.06.Oci
5.07.Salut i prevenció riscos
5.08.Política joventut global
5.10.Informació juvenil
6.03.Participació
Eix 1. Territorial
Eix 2. Dimensió del grup diana
Eix 3. Titularitat
Eix 4. Gestió
Eix 5. Àmbit d’actuació
Eix 6. Metodològic

Descripció general

 

El projecte Espais de participació, relació i informació juvenil –l’EPI Jove– consisteix en formar a un grup de joves representants de cada centre educatiu de secundària, que s’encarreguen de recollir demandes i necessitats, temes a treballar i realitzen activitats de sensibilització sobre diferents temes pels seus iguals. Alhora es tracta de potenciar l’apropament i intercanvi entre joves provinents de diferents realitats i així facilitar la cohesió social. 

Anualment es proposa un tema a treballar que es converteix en una campanya de sensibilització pensada i executada pels mateixos joves; al mateix temps que també es realitzen altres activitats paral·leles que s’organitzen tenint en compte el calendari o altres temes d’interès. És un projecte de participació on els joves són els protagonistes

Durada o temporització

El projecte es desenvolupa cada curs escolar. Anualment, quan comença el curs, es crea l'equip de Corresponsals que lideraran les accions i campanyes de l'EPI Jove. I a partir d'aquí es comencen a fer les trobades per dissenyar i crear les diferents campanyes i accions.

Pressupost anual

No disposem d’informació per aquest apartat.

Finançament

Les fonts de finançament per aquest projecte són el Departament de Joventut del municipi i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Equip professional

El projecte l'impulsa l'equip tècnic de l'Àrea de Joventut de Reus.

Nombre i perfil dels destinataris

Els destinataris directes son aquells joves estudiants d'educació secundària obligatoria(entre 12 i 18 anys) que decideixen ser corresponsals (representant a cada centre educatiu). S'acaba creant un grup d'unes 30-35 persones.

Els potencials destinataris són tots els i les joves de Reus d’entre 12 i 18 anys com a usuaris/àries de les accions que genera el programa.

Sistema de participació dels joves

Els corresponsals són alumnes del centre que fan d’enllaç entre el Casal de Joves i l’institut. Aquests són els dinamitzadors dels seus iguals al centre i proposen, dissenyen i porten a terme petites activitats generades al propi centre o a la ciutat.

Els corresponsals són els transmissors de la informació que es genera a la ciutat i, d’altra banda, són els encarregats d’aportar els elements que permeten conèixer les necessitats reals dels seus companys de centre. És molt important que els corresponsals estableixin espais de trobada, on intercanviar informació i experiències.

Els corresponsals d’un EPI Jove són estudiants del propi centre educatiu. Cada centre pot tenir més d’un corresponsal.

Sistema de participació associativa

No participen associacions del projecte.

Sistema de cooperació transversal

El projecte es lidera des del Departament de Joventut de l'Ajuntament i es coordina amb el Departament d'Ensenyament, els Insituts de Reus i Polítiques de Gènere.

Sistema de cooperació interinstitucional

La Direcció General de Joventut participa del projecte assessorant l'equip i aportant recursos econòmics. I l'Agència de Salut Pública també col·labora en moments puntuals per campanyes específiques en matèria de salut.

Sistema d'avaluació

L'avaluació es realitza anualment a través, d'una banda, d'entrevistes amb els professors/es referents del programa EPI JOVE, en les quals es fa una valoració general del programa i s'avaluen altres aspectes com les activitats proposades, la comunicació i els corresponsals del propi institut, entre d'altres. D'altra banda, a través d'un qüestionari on-line fan la valoració els corresponsals de l'EPI JOVE. Amb totes aquestes avaluacions es redacta un informe anual avaluatiu.

Cal afegir que disposen d'una plantilla de valoració per activitats que l'omplen després de la realització de les diferents accions puntuals que fan durant l'any.

Perquè l'hem triat

L'hem triat perquè es tracta d'un projecte que en el seu desenvolupament és de joves cap a joves. L'administració posa al servei de les persones joves recursos, espais i eines per tal que aquests proposin, decideixin, organitzin, impulsin i liderin les seves idees d'activitats, campanyes i accions durant el curs escolar. A més, els centres educatius són uns grans aliats a l'hora de facilitar espais perquè el projecte es pugui desenvoupar amb facilitat. Per últim, el projecte promou la joventut desperta i amb ganes d'impulsar i crear.

Punts forts

  1. Delegació: tot i ser una proposta externa a les persones joves, un cop aquestes decideixen que hi volen participar, el lideratge del projecte se'ls delega completament. I a partir d'aquí elles proposen, trien, dissenyen i tiren endavant les campanyes i accions que decideixen.
  2. Cohesió: el projecte contempla la interrelació entre les joves dels diferents instituts creant i generant espais de relació entre les participants. És una manera més de compartir el projecte i generar més impacte.
  3. Aliances: el projecte s'alia principalment amb el Casal de Joves de la ciutat, cosa que promou que els joves coneguin l'espai, el dinamitzin, el dotin de contingut i s'impliquin en part del seu funcionament de forma puntual.
  4. Coordinació: cal una coordinació constant sobretot entre els diferents instituts que hi participen per tal de coordinar calendaris, accions, comunicacions... Cosa que requereix esforç i voluntat per part dels equips d'educadors de cada centre.
  5. Avaluació: el projecte inclou espais i moments d'avaluació que inclouen totes les veus (joves participants, professors acompanyants, tècnics del departament).

Pràctica professional

No disposem d'informació per aquest apartat.

Per saber-ne més. Enllaços

Per saber-ne més. Mitjans

Videos

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per optimitzar la vostra visita. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per acceptar les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Per més informació, cliqueu l'enllàç.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This