Comissió d’alumnes

Projecte actualitzat
RSS 2 Feed

Identificació

Núm. referència: 023

Data d'actualització: 2021/07/22

Data d'introducció: 2017/11/16

Institució:
Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d'Olot

Responsable/s tècnic/s:
Joan Gelabert / Jordi Puig

Telèfon contacte: 972 27 00 49 / 669 34 73 92

Email de contacte:
jgelabert@olot.cat / jordi.puig@olot.cat

Classificació

1.3.Comarques gironines
2.02.Tram d’edat
3.01.Pública Municipal
4.01.Directa públic
5.05.Formació-educació
6.03.Participació

Descripció general

La Comissió d’Alumnes de Secundària es va crear el 1999 com a órgan de representació de tots els alumnes d’ensenyament secundari d’Olot al Consell Escolar Municipal. Tot i que formalment es tracta d’un sistema de coordinació entre delegats dels diferents centres, a la pràctica s’ha convertit en un model de participació singular per a la política local de joventut, que enllaça el sistema educatiu amb activitats i serveis de referència per als joves. Un tècnic de joventut i un altre d’educació la van convocar per primera vegada per organitzar la festa dels estudiants o Festa de Sant Tomàs d’Aquino, donant així cobertura institucional a una tradició que venia de lluny a Olot. Des d’aquell any, els joves estudiants han organitzat la festa ininterrompudament, amb suport professional, però amb un gran nivell d’autonomia i capacitat de decisió real.

La comissió organitza també anualment la Jornada de Delegats, en la qual es combinen xerrades i tallers de formació per als representants dels estudiants. La consolidació del model ha convertit la comissió en una referència molt estable per als joves de la ciutat i ha esdevingut una via de participació en tota mena d’afers vinculats al municipi. Al llarg dels anys, a més de garantir la festa de Sant Tomàs i la Jornada de Delegats, la comissió ha afrontat debats oberts sobre el Pla de Bologna, s’ha incorporat amb aportacions pròpies al Projecte de Ciutat Educadora d’Olot, ha incidit en el Pressupost Participatiu de Joventut, es fa ressò i participa en espais de debat ciutadà general com la definició del model del nou Firal d’Olot o les polèmiques a favor o en contra dels correbous.

La comissió, a més, actua com a enllaç entre la vida estudiantil de la ciutat i la política local de joventut, difonent programes i serveis entre els joves i, en sentit invers, recollint demandes i propostes juvenils per traslladar-les a la política local de joventut. És clau en el projecte la vinculació entre les polítiques educatives i de joventut, a través de la gestió unificada de l’Institut Muncipal d’Eduació i Joventut (IME) d’Olot, i la consolidació de la comissió com un model d’aprenentatge democràctic i participatiu que va més enllà de la vida estrictament escolar.

Durada o temporització

La comissió es va posar en marxa durant el curs 1999-2000 i el seu funcionament s'ha mantingut estable fins avui. 

La comissió es reuneix tots els dimecres, de 16,00 a 17,30 hores, a partir del mes d'octubre. El lloc de reunió es rotatori, per tal que passi pels set centres d'ensenyament secundari de la ciutat i recentment també pel nou institut de Besalú, que s'ha afegit al projecte. Tot i això, durant l’època de la pandèmia de la COVID-19, les reunions van passar a ser totalment telemàtiques. 

A mitjan mes de gener se celebra la Jornada de Delegats. Tot i que durant les primeres edicions tenia lloc el mes de maig, els propis estudiants van demanar que s'avancés l'esdeveniment per tal que els aprenentatges i formacions que s'hi realitzen fossin útils als delegats durant el curs. És així que, des de la tercera edició, la jornada té lloc a mitjan mes de gener.

La Festa de Sant Tomas d'Aquino se celebra cada any el darrer divendres de gener, de manera que entre octubre i aquesta data les tasques fonamentals tenen a veure amb el procés organtizatiu de l'esdeveniment. 

Durant la resta del curs, la comissió té una participació activa en les iniciatives i programes propis de la política local de joventut, i el calendari és variable en funció d'aquestes programacions. En els darrers anys, s’ha intentat donar una major visibilitat i aprofundiment en temes de gènere, respecte a la diversitat d’identitats visibles dins la Comissió o possibles agressions sexistes o micromasclismes. 

La comissió està activa fins a finals del mes d'abril, moment en què la prioritat passa a ser la finalització del curs acadèmic.

De forma excepcional, el context epidemiològic de la pandèmia de la COVID-19 va forçar el projecte a replantejar la seva estratègia i línia de treball entre 2020-2021. Els delegats i la Comissió van continuar treballant, detectant i recollint les preocupacions de les joves en les reunions, per tal de dur a terme iniciatives que donessin resposta a les seves necessitats, com ara una borsa solidària de llibres de lectura obligatòria, la negociació de descomptes a botigues especialitzades de roba pel CFGM de Jardineria, l'ampliació de l'horari d'abonament d'aparcament de zona blava, l'organització de teatre via Zoom o la sol·licitud de xerrades sobre temes de gènere o prevenció de bullying, disponibles a la Guia de Recursos Educatius de l’Àrea de Cultura i Educació.

Pressupost anual

El projecte disposa de 9.000 euros anuals, dels quals 8.000€ estan pressupostats per organitzar la Jornada de Delegats i la Festa de Sant Tomàs.

Finançament

Pressupost propi de l'Institut Municipal d'Educació i Joventut (IME)

Equip professional

Les tasques de dinamització i coordinació són a càrrec dels dos tècnics referents de Joventut de l’Àrea de Cultura i Educació.

Nombre i perfil dels destinataris

La comissió la integren cada any uns 25 estudiants, dels set centres educatius d'Olot i Besalú. Són delegats de classe de tots els nivells, des de primer d'ESO fins a segon de Batxillerat i de cicles formatius.

En ocasions, algun membre de la comissió s'hi manté diversos anys malgrat hagi deixat de ser delegat, senzillament perquè hi té interès i per mantenir la continuitat en el projecte. Així, les renovacions són freqüents, però parcials.

La festa de Sant Tomàs reuneix al voltant d'un miler de participants cada any, i la jornada de delegats compta amb 140 delegats de classe.

 

 

Sistema de participació dels joves

És molt simple però molt eficaç. Els delegats de classe escullen representants del centre per a la comissió, i entre els 7 instituts o escoles arriben a la xifra de 25 components. De tal manera, es dóna veu als joves a través dels seus representants alhora que fan d’altaveu i recollida de propostes, posant en pràctica un projecte de democracia participativa. 

En la organització dels actes prima la capacitat de decisió dels joves. Els espais, la durada, els continguts i l'organització pràctica de les activitats és a les seves mans, amb el suport professional dels tècnics. Aquest model facilita molt la participació de la comissió en altres projectes més globals com el Pressupost Participatiu de Joventut.

El treball és assembleari i en ocasions s'organitza a través de tallers o reunions de feina, on es potencia la contrastació d’arguments, la presa de decisió i el compromís de la treball en equip. Les trobades són setmanals.

 

Sistema de participació associativa

Cap d'específic, tenint en compte que es tracta d'un model d'autoorganització dels estudiants.

Sistema de cooperació transversal

La Comissió d’Alumnes és un projecte estratègic pel que fa al procés d’unificació de les antigues àrees de Cultura i d’Educació de l’ajuntament, en tant que és un òrgan participatiu amb incidència en un àmbit d’educació formal (Jornada de Delegats) i en la programació cultural de la ciutat (Festa de Sant Tomàs). A més, en tant que és un projecte educatiu en sí mateix, els joves aprenen a relacionar-se amb altres àrees municipals com Esports, Policia Local, Brigada, Medi Ambient, etc.

Sistema de cooperació interinstitucional

Cap d'especial, més enllà de la integració del nou institut de Besalú en el projecte.

Sistema d'avaluació

Es combina la valoració subjectiva amb el recull de dades. L'avaluació és sempre de la pròpia comissió i el resultat de les valoracions és el que decideixen els propis estudiants.

En l'apartat Per saber-ne més. Documents hi ha dos documents excel amb el recull de dades i valoracions obtingudes durant 2016. 

Hi destaquen els resultats del qüestionari que es passa cada any als participants a la Jornada de Delegats.

Perquè l'hem triat

La Comissió d'Estudiants d'Olot aprofita un órgan l'existència del qual ve determinat pel sistema educatiu, el Consell Escolar, que en general és percebut com a molt burocràtic, que resulta poc atractiu i que presenta escasssos alicients per atraure l'interès dels joves, i el converteix en un instrument essencial per articular el model participatiu de la politica local de joventut. Els responsables tècnics del projecte el defensen com a espai d'empoderament, perquè dona capacitat real de decisió als joves a través d'un seguit de programacions que queden en les seves mans, i perquè assumeixen la responsabilitat de representar el conjunt d'estudiants d'Olot en debats que no només afecten a la vida acadèmica sinó que incideixen en el conjunt de la comunitat. La senzillesa del plantejament contrasta amb els resultats, que exemplifiquen allò que sempre defensem que haurien de fer el sistema educatiu  i les polítiques de joventut i que en molt poques ocasions veiem reflectit en la realitat: combinar l'aprenentatge i el creixement propis de l'edat juvenil amb la possibilitat efectiva de participar i prendre decisions que incideixen en l'entorn i transformen la comunitat.

Punts forts

1. Dues polítiques en una                                                                       
Una de les grans dificultats de les polítiques de joventut és, malgrat que sempre en fem bandera, la possibilitat de treballar de manera transversal. El nivell d'intregració entre Cultura i Educació és  màxim en el cas de la Comissió d'Estudiants.

2.Un projecte singular
L'acció a partir de la qual es va articular el projecte fou la celebració de Sant Tomàs d'Aquino, la festa dels estudiants, donant continuïtat i consolidant una activitat que ja venia d'antic a Olot, i que pràcticament no es celebra enlloc més de Catalunya. La capacitat, per tant, de lligar una tradició amb un esdeveniment altament atractiu i desitjat pels joves és una fita que no s'ha de menystenir.

3.Empoderament
La política de joventut porta el seu model participatiu al desenvoulpament d'un organ propi del sistem educatiu i que habitualment té efectes purament consultius. En el cas de la Comissió d'Alumnes d'Olot, en canvi, els estudiants prenent decisions, debaten sobre els  continguts de les activitats i prenen part en l'execució de les programacions. 

4.De l'escola a la ciutat
L'activitat de la comissió no és únicament lúdica, sinó que busca el lligam entre els joves que la integren i als quals representen, amb els interessos generals de la ciutat. La idea que els joves poden i han d'opinar sobre qualsevol temàtica d'interès general, més enllà de les seves inquietuds generacionals, és ben present en aquest projecte, que esdevé a la pràctica una escola de ciutadania.

5.Aprenentatges
La jornada de delegats està orientada, per decisió dels mateixos estudiants, a la formació d'habilitats socials i participatives, de manera que els delegats adquireixen eines per a exercir la seva funció com a representants dels estudiants però també per exercir com a ciutadans de ple dret, adquirint el que ben be podríem definir com a hàbits democràtics.

Pràctica professional

Els responsables opinen
Com a tècnics, el que valorem és el procés que fan els joves en passar per la Comissió com a individus i com a grup. En la Comissió es veu reflectida una participació democràtica profunda, crítica i autocrítica. Després de 23 anys de funcionament, molts joves hi han participat i han valorat el seu pas com un espai on escoltar, que t’escoltin, de responsabilitat, de creixement. És un aprenentatge bàsic. És un niu d’aprenentatge i font de joves compromesos tant a nivell polític com a nivell social. No és estrany veure aquests joves més tard al davant d’associacions, partits polítics o processos participatius.

Per saber-ne més. Galeria fotografica

Per saber-ne més. Enllaços

- Per saber-ne més. Documents

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per optimitzar la vostra visita. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per acceptar les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Per més informació, cliqueu l'enllàç.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This