Aquí t’escoltem

Projecte actualitzat
RSS 2 Feed

Identificació

Núm. referència: 027

Data d'actualització: 2020/01/07

Data d'introducció: 09/09/2013

Institució:
Departament de Joventut i Ajuntament de Barcelona

Email de contacte:
consulta_aquitescoltem@bcn.cat

Classificació

1.01.Entorn metropolità
2.01.Grup determinat
2.02.Tram d’edat
2.08.+100.000 habitants
4.02.Pública externalitzat privat
5.07.Salut i prevenció riscos
6.02.Planificació

Descripció general

Els punts Aquí t’escoltem són una via directa d’accés dels nois i noies –ubicats principalment en espais de la xarxa d’equipaments juvenils de la ciutat– a un servei d’atenció psicològica on s’atén a qualsevol adolescent de la ciutat que ho sol·liciti. El centre posa a disposició dels i de les adolescents un espai d’escolta activa per ajudar-los a dimensionar les seves preocupacions, que alhora permeti al i a la professional discernir sobre la necessitat d’orientar, assessorar i/o derivar a altres serveis. D’altra banda, ofereix tot un seguit d’activitats dirigides en grup que facilitin la millora de les seves capacitats i habilitats individuals i socials per a afrontar millor el seu moment vital.

El servei Aquí t’escoltem (ATE) neix dins del desplegament de la “Mesura de Govern per a la creació d’un servei per a adolescents i per a famílies amb fills i filles adolescents” aprovada el 2013. Aquesta mesura preveu acompanyar famílies i adolescents en el trànsit de la infància a l’adolescència. Actualment es diposa de 10 punts Aquí t’escoltem a la ciutat de Barcelona.

Durada o temporització

SOBRE EL PROJECTE
Els i les joves poden realitzar fins a 10 sessions individuals amb les professionals dels ATE, i es procura que no s'hagin d'esperar més d'un mes a ser ateses. A partir d'aquí, si requereixen de més acompanyament personalitzat se'ls deriva a altres serveis on puguin continuar el camí iniciat. Tot i això, cada cas es tracta de forma aïllada.

Paral·lelament, sempre poden participar de les activitats en grup i tallers organitzats.

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ
El projecte es va iniciar el maig del 2013 amb la prova pilot de l’ATE Garcilaso. A continuació, el mes d’octubre de 2014 es van posar en marxa dos punts més: un a l’Espai Jove Les Basses (Nou Barris) i un altre al Casal de Joves Palau Alòs (Ciutat Vella). D’octubre 2014 a juny 2015 els 3 punts ATE van estar gestionats pel Centre Jove Anticoncepció i Sexualitat (CJAS).

Cada any s'ha anat ampliant el servei amb un nou punt ATE, i durant el 2018 i 2019 s'han obert dos nous punts cada any, arribant a avui amb 10 punts ATE en funcionament: 1 ATE Ciutat Vella (al CIAJ), 2 ATE a Les Corts (a l'espai Jovecardí i al Casal de Joves), 1 ATE a Sarrià-Sant Gervasi (a l'Espai Jove Casa Sagnier), 1 ATE a Gràcia (a La Fontana), 1 ATE Horta-Guinardó (a Boca Nord), 1 ATE a Nou Barris (a l'Espai Jove Les Basses), 1 ATE Sant Andreu (a l'Espai Jove Garcilaso), 1 ATE Sant Martí (a Can Felipa) i 1 ATE Sants-Montjuïc (a l'Espai Jove La Bàscula).

Pressupost anual

Els 10 punts ATE disposen d’un pressupost global de 20000€ anuals per a les despeses de material, contractació de talleristes, transport, comunicació gràfica, material tècnic, organització de jornades per a professionals, etc.

Finançament

L'Ajuntament de Barcelona financia el servei a través de la licitació de la gestió dels punts ATE, que fins al 2018 va gestionar l'empresa Iniciatives i Programes. 

Equip professional

Per a la correcta prestació del servei per cada punt ATE està estipulat que caldria:

 • 25 hores setmanals de servei d’educació social de les que s’estima que es dedicaran un màxim de 9 hores a coordinació i treball intern i la resta a intervenció directa (16 hores).
 • 12 hores setmanals de servei de psicologia de les que s’estima que es dedicaran un màxim de 4 hores a coordinació interna i externa i treball de regulació interna, i la resta a intervenció directa (8 hores).
 • Igualment, caldrà proveir dels especialistes i talleristes necessaris pel desenvolupament de la programació que el servei vagi desenvolupant.

 

Segons les últimes dades de què disposem, aquest seria l'equip de professionals de l'Aquí t'escoltem:

 • Referents municipals: Isabel Pagés Font i Roser Latorre Lamesa
 • Direcció del projecte: Enric Miró Barreda
 • Direcció del Servei: Mariona Moratona Irla
 • Administració del Servei: Roser Francisco Gurguí
 • Educadora social CPF: Montserrat Pujol Morcillo
 • Educadora social CPF: Montserrat Farrés Marzà
 • Psicòleg CPF: Raúl Abril Adán
 • Psicòloga CPF: Lídia Cisteró Vilà
 • Educador ATE Garcilaso: Carlos Tomás Blanco
 • Educadora ATE Les Basses: Ona Camps Garcia
 • Educadora ATE Les Corts: Anna Xartó Toran
 • Educadora ATE La Fontana: Laura Ferrer Roca (fins 28/05/2018); Lucía Picazo Moyano (des de 28/05/2018)
 • Educadora ATE Casa Sagnier: Paula García Gómez
 • Educadora ATE Can Felipa: Eva Guillén Casanova (fins 09/01/2018); Isabel Jordà Lozano (des de 15/01/2018); Júlia Fernàndez Marquès (des de 19/12/2018)
 • Educadora ATE Boca Nord: Laura Ferrer Roca
 • Educador ATE Ciutat Vella: Jaume Clavé Escofet
 • Psicòloga ATE Garcilaso/Les Basses: Laura Jiménez Divins
 • Psicòloga ATE Les Corts/La Fontana: Sara Gargallo Bayo
 • Psicòloga ATE Casa Sagnier/Can Felipa: Sandra Leyva Michot
 • Psicòloga ATE Boca Nord/Ciutat Vella: Nataxa Moreno Ruzafa

Nombre i perfil dels destinataris

Els punts ATE són serveis adreçats als adolescents (de 12 a 20 anys) on es proporcionen eines i recursos per enfortir les seves habilitats personals i socials, i fomentar el seu creixement personal mitjançant la creació d’activitats atractives que responguin als seus interessos per tal de motivar la seva implicació, participació i empoderament.

La població total a Barcelona en aquesta franja d’edat és de 115.225 persones.

Sistema de participació dels joves

Els i les joves no participen de forma activa, sinó que són beneficiàries del servei. Ara bé, cal comentar que les persones professionals que donen suport i resposta al servei són professionals joves per tal de ser properes a les persones ateses.

Sistema de participació associativa

Els punts ATE es recolzen, si cal, en entitats esportives, associacions juvenils, entitats vinculades a col·lectius específics, per tal de donar suport a un o una jove que s'ha acostat al servei. Podria passar, per exemple, que a una persona jove li pugui anar molt bé fer un voluntariat, i se l'acompanyien el procés de trobar aquella entitat juvenil on pugui desenvolupar-se. 

Sistema de cooperació transversal

Dins del mateix servei, la cooperació transversal que es pot donar és la que es dona pel fet que com que algunes professionals estan en ATE de diferents districtes, doncs poden tenir una coneixença més àmplia de la realitat i poden intercanviar experiències d'un punt a un altre que els poden ser d'utilitat.

Sistema de cooperació interinstitucional

Els servei es coordina estretament amb altres serveis municipals o altres administracions, establint protocols de derivació i acords preferents, per poder conèixer, assessorar i derivar de forma eficaç en cada un dels casos. Es tracta també d’intercanviar informació i coneixement entre aquests recursos més especialitzats.

El servei es coordina, per exemple, amb departaments, equipaments i serveis com la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil – CIAJ, Centres educatius d'ensenyament secundari, Barcelona Activa i Educadors en Medi Obert, entre d'altres.

Sistema d'avaluació

Estan establerts una sèrie d'indicadors qualitatius i quantitatius sobre l'atenció psicològica personalitzada i sobre els tallers i activitats pròpies i en grup. Trimestralment es presenta una memòria amb el resultat de les intervencions.

 

Perquè l'hem triat

Hem triat aquest projecte perquè es tracta d'una intervenció multidisciplinar en l'acompanyament de les persones joves en el seu trànsit cap a l'adolescència, una etapa de canvis i necessitat d'acompanyament. Alhora perquè es tracta d'un servei que de forma coordinada amb diferents agents i serveis públics pretén abordar l'educació emocional dels i les joves ja sigui de forma individual com en grup.

Punts forts

 1. Autonomia
  Es tracta d'un servei on les persones joves hi poden accedir sense l'acompanyament d'un adult. Per tant se'ls empodera a acostar-s'hi i a treballar-se sense la supervisió de la persona adulta.
 2. Generador de confiança
  Com a conseqüència del punt anterior, el fet que sigui un espai liure, sense acompanyament formal de l'adult, això genera en el jove confiança en el propi servei i en les persones professionals mateixes que el gestionen. Es concep com un espai segur, i ho és.
 3. Proximitat
  L'atenció de les professionals als joves es fa de forma personalitzada i individualitzada i es fa des dels seus llocs de relació i trobada. Es procura que els punts ATE estiguin en equipaments juvenils, s'acosten allà on les persones joves se senten interpel·lades.
 4. S'aborda un intengible: les emocions
  Li donen un enfocament nou al treball de les emocions. Diferencies el que és salut mental del que és el malestar emocional, on moltes de es joves es troben pel moment vital on es troben: problemes d’assetjament escolar, parella, dubtes sobre sexualitat i gènere, relacions amb amics, entre d’altres.
 5. Integralitat
  Es treballen diferents aspectes del moment vital de la persona com la família, el gènere, les relacions afectives, l'educació, la sexualitat, el malestar emocional, etc. D’aquesta manera, tant pel que fa a l’atenció individualitzada com a les activitats grupals, permeten abordar de manera integral la situació i necessitats dels i les adolescents.

Pràctica professional

No disposem d'opinions de les professionals del servei.

Per saber-ne més. Enllaços

- Per saber-ne més. Documents

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per optimitzar la vostra visita. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per acceptar les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Per més informació, cliqueu l'enllàç.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This