Joves (antic Nous Voluntaris)

Projecte actualitzat
RSS 2 Feed

Identificació

Núm. referència: 006

Data d'actualització: 2017/04/25

Data d'introducció: 24/07/2012

Institució:
Associació Síndrome de Down Lleida

Responsable/s tècnic/s:
Jordi Corpas Escañuela

Telèfon contacte: 973 22 50 40

Email de contacte:
oci@downlleida.org

Classificació

1.04.Comarques lleidatanes
2.01.Grup determinat
3.06.Associativa
4.04.Directa associatiu
5.06.Oci
5.09. Inclusió
6.01.Elaboració del projecte
6.03.Participació

Descripció general

El programa Joves de l’Associació Síndrome de Down Lleida és el resultat de la fusió del projecte Els Nous Voluntaris, que es va gestar l’any 2006, i del projecte Fem Kolla. Es conjuguen dos tipus d’accions: d’una banda es promou la participació de joves amb Síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals com a voluntaris en tota mena d’activitats o pogramacions del seu entorn, i d’una altra banda, es facilita que aquestes persones puguin gaudir d’activitats de lleure i oci de forma normalitzada. En els dos casos hi ha una col·laboració efectiva amb l’administració local, i una visualització social del col·lectiu en entorns positius, ja sigui com a col·laboradors cívics o com a usuaris de programacions de lleure adreçades al conjunt de la ciutadania. La borsa de voluntariat del servei de joventut de l’Ajuntament fou el primer detonant del projecte, quan diversos joves amb Síndrome de Down s’hi van incorporar amb el suport de l’entitat. L’associació ha desenvolupat una metodologia de treball pròpia per facilitar el seu accés normalitzat a aquests serveis a través del seu equip de professionals i de l’acció, al mateix temps, de voluntaris que ja hi col·laboren habitualment. Amb les dues linies de treball es cobreixen diferents trams d’edat, sempre dintre de l’etapa juvenil, i es treballa complementàriament la participació activa dels joves discapacitats fent aportacions al be comú com a voluntaris i participant com la resta d’usuaris en activitats de lleure adreçades al conjunt de la ciutadania.

Durada o temporització

El projecte es va gestar el 2006 amb la inscripció de joves amb Síndrome de Down de l’associació a la borsa de voluntariat del servei de joventut de l’Ajuntament. Després d’elaborar amb cura el projecte, el 2009 es va afegir a l’acció de l’associació com a programa complet. Aquest programa es va fusionar el 2011 amb el projecte Fem Kolla, generant el Projecte Joves, que es continua desenvolupant a dia d'avui.

La linia de treball de voluntariat es desenvolupa en quatre fases:

       1.    Informació

S’informa el joves amb Síndrome de Down i les seves families de les múltiples possibilitats de participar com a voluntaris en activitats de tota mena.

2.    Desenvolupament d’habilitats bàsiques i Educació emocional

Es forma els joves interessats amb un programa de Formació Contínua (FC) i amb el Programa d’Estimulació Intel·lectual (PEI). Igualment, es forma els voluntaris de l’associació que que col·laboraran en el projecte donant suport als joves amb Síndrome de Down.

3.    Realització de les tasques de voluntariat

Els joves amb Síndrome de Down col·laboren com a voluntaris en tota mena d’activitats i programes oficials i de diferents entitats, sempre amb el suport dels professionals de l’associació i dels seus voluntaris habituals.

4.    Avaluació

A tres bandes: amb els professionals del projecte, els participants o voluntaris amb Síndrome de Down, i els voluntaris habituals que col·laboren amb el projecte.

La linia de treball per promoure la participació dels joves amb Síndrome de Down en activitats de llure i oci es desenvolupa també en quatre fases:

1.    Debat de les activitats d’oci

S’intenta que els joves amb Síndrome de Down fixin les seves pròpies prioritats a l’hora de triar activitats i formes d’ocupar el temps d’oci.

2.    Planificació de les activitats

Un cop triades les activitats, es planifica amb els nois i noies la seva realització (dies, horaris, diners necessaris, etc).

3.    Execució de l’activitat

Els joves amb Síndrome de Down participen, els caps de setmana, en activitats de lleure i oci que ells mateixos han triat, amb el suport dels professionals de l’associació i dels voluntaris habituals.

4.    Avaluació de les activitats

Amb els professionals, els joves participants i els voluntaris.

Pressupost anual

El pressupost per a l’any 2016 va ser de 20.341€, xifra que suposa una disminució respecte als recursos disponibles l’any 2014, quan es va comptar amb 24.443€. Malgrat aquesta davallada, les xifres de 2016 continuen sent de gairebé el doble de la darrera referència amb què comptem: els 12.100€ de l’any 2011. Les oscil·lacions del pressupost no afecten ni a la continuïtat ni a la consolidació del projecte.

Del pressupost de 2016, aproximadament uns 13.000€,  el 63% del pressupost, corresponen a costos laborals i d’administració, i aproximadament uns 7.000€, el 34% restant del pressupost, a formació i actuació dels voluntaris/ies.

Finançament

El percentatge de recursos propis amb què es finança el projecte ha crescut, i ha passat dels 38% de 2014 al 43% de 2016. Així, dels 20.341€ de pressupost, 8.700€ corresponen a recursos propis.

A aquesta xifra s'hi ha d'afegir l’ajut econòmic de la Direcció General de Joventut, amb import aproximat de 9.000€, xifra que suposa el 44% del finançament del projecte.

També cal afegir l’ajut econòmic de l’acció cívica i comunitària, que aporta 1.700€, aproximadament, el 8% del total i, finalment, la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida, que col·labora amb 930€ (5% del projecte).

Equip professional

El projecte es desenvolupa amb el mateix equip interdisciplinari que impulsa habitualment totes les actuacions de l’associació Down Lleida. La complementarietat dels seus perfils professionals permet abordar el projecte des de tots els vessants possibles que afecten els joves que en prenen part. Aquesta és la seva composició:

 • 2 treballadores socials
 • 2 psicòlogues
 • 2 psicopedagogues
 • 2 integradors socials
 • 1 diplomada en relacions laborals
 • 1 Tècnica d’educació infantil
 • 1 Tècnica en administració
 • 60 voluntaris/ies

Nombre i perfil dels destinataris

L’acció de l’Associació Síndrome de Down Lleida s’adreça a les persones amb aquesta síndrome i a les seves famílies, de totes les comarques lleidetanes i també d’Osca (Aragó).

La linia de treball voluntari s’adreça a joves amb Síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals de més de 16 anys.

Durant l’any 2016 unes 30 persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals van participar al projecte,  i van actuar com a voluntaris en més de 12 activitats diferents al llarg de tot l’any. Aquí en tenim alguns exemples:

 • Participació en el dia mundial de la Síndrome de Down (19 març)
 • Col·laboració a la Cursa Popular de Balàfia (24 d’abril)
 • Col·laboració a la Cursa de Torrefarrera (1 maig)
 • Col·laboració a la cursa del FEDAC (29 maig)
 • Participació en el “Simfonic” (11 juny)
 • Col·laboració en el “Mulla’t” per l’esclerosi múltiple (14 juliol)
 • Participació en les Supercurses by The Family Run al parc de La Mitjana (25 setembre)
 • Participació al Musiquem (8 octubre)
 • Participació en el dia de captació de la Diabetis (14 novembre)
 • Participació en la Caminada de Down Lleida (23 d’octubre)
 • Col·laboració en el Dia Mundial de l’antisida (1 desembre)
 • Col·laboració en el Dia de la Marató (18 desembre)

El projecte també inclou el servei de voluntariat de l’hospital Arnau de Vilanova, en el marc del qual joves amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals, juntament amb altres voluntaris de l’entitat, fan tasques de suport a la planta de pediatria de l’hospital. Durant 2016 s'hi van dur a terme 29 actuacions.

D’altra banda, en el projecte Fem Kolla, 51 persones van participar com a usuaris a les activitats de lleure, i ho van fer amb el suport, al llarg de tot l’any, de 60 voluntaris habituals de l’entitat. En conjunt, i al llarg de tots els caps de setmana de l’any, es va participar en més de 85 activitats de lleure.

Sistema de participació dels joves

El projecte conjuga el rol d’usuaris dels nois i noies amb Síndrome de Down amb el d’organitzadors de les mateixes activitats en les quals participen, de manera que ells mateixos participen en la tria i en la planificació de les accions en les quals prendran part. El treball dels professionals de l’associació se centra en potenciar la seva autonomia, tot estimulant la seva capacitat de tria i de previsió. D’aquesta manera, podem dir que es tracta d’un projecte d’estímul de la participació adaptat a les especials circumstàncies dels joves amb de Síndrome de Down o discapacitat intel·lectual. Des d’aquest punt de vista, i tenint en compte que parlem sempre de joves, es tracta d’un projecte de participació juvenil orientat a un col·lectiu determinat.

Des d’un altra punt de vista, els nois i noies participen en serveis i activitats del seu entorn de dues maneres complementàries: actuant com a voluntaris de suport en serveis i programacions d’una gran multiplicitat d’entitats del seu entorn, i actuant com a usuaris d’activitats normalitzades, és a dir, no especialment dissenyades per joves amb Síndrome de Down. Es promou, per tant, per la via de la participació, la integració i socialització d’aquest col·lectiu de nois i noies en programacions adreçades al comú de la ciutadania.

En darrer terme, el programa permet una tercera linia de participació, en la qual un col·lectiu de tota mena de persones, entre les quals joves, col·laboren com a voluntaris en les activitats i serveis de l’Associació Síndrome de Down Lleida. Aquesta linia de treball és estable en l’associació i s’aplica a tota la seva activitat, de manera que els usuaris (nois i noies amb Síndrome de Down) reben el suport en totes les seves activitats d’un nombre de voluntaris que se situa, en total, al voltant dels 60.

Sistema de participació associativa

Queda clar que la titularitat i el desenvolupament del programa és de l’Associació Síndrome de Down Lleida, però a més d’això, amb el programa Nous Voluntaris s’entra en contacte i relació amb un gran nombre d’entitats de l’entorn ciutadà que organitzen les activitats que reben voluntariat i aquelles de lleure i oci en les quals participen com a usuaris els joves de l’entitat.

En el projecte s’identifiquen fins a 30 entitats diferents que participen en el programa, ja sigui acollint voluntaris amb Síndrome de Down per a les seves activitats, ja sigui organitzant activitats a les quals participen com a usuaris joves amb Síndrome de Down.

Sistema de cooperació transversal

En la mesura que es tracta d’un projecte associatiu, no hi ha interdepartamentalitat possible en el sistema organitzatiu.

Malgrat això, existeix cooperació i coordinació entre diferents departaments governamentals que d’una manera o altra donen suport al projecte, essencialment els de serveis socials i els de joventut.

Sistema de cooperació interinstitucional

El projecte rep la col·laboració d’una banda, de l’Ajuntament de Lleida, a través del Servei de Joventut i de l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC), i de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Sistema d'avaluació

En les dues linies d’actuació es realitza una avaluació continuada, posterior a la realització de cadascuna de les activitats (ja sigui de voluntariat, ja sigui de lleure i oci), en les quals es recull el parer dels usuaris o participants, dels voluntaris col·laboraboradors i dels professionals que dirigeixen les activitats i serveis.

En paral·lel, es recullen dades quantitatives de participació, que en el cas de les activitats de lleure i oci es reflecteixen també percentualment, per avaluar el nivell d’acceptació de la programació en el si del grup habitual d’usuaris.

Perquè l'hem triat

Els criteris generals d’actuació de l’Associació Síndrome de Down Lleida són equiparables a les línies de treball recomanables en les polítiques de joventut en matèria de participació. És a dir, els usuaris tenen un paper protagonista de les activitats, i s’estimula fins al màxim possible la seva participació directa, amb opinió i capacitat de decisió, en funció de les possibilitats de cadascú. Per aquesta raó resulta especialment rellevant que una entitat adreçada a un públic tan específic i delimitat com aquesta, desenvolupi un programa especialitzat en joves. És exemplar en la mesura que normalitza les polítiques de joventut en l’àmbit associatiu i en un camp ben específic, més enllà dels àmbits de treball més comuns. D’altra banda, els continguts amb que treballa el programa són propis i específics de programacions juvenils: la promoció del voluntariat i les programacions de lleure i oci des d’un punt de vista formatiu i enriquidor. Els serveis de joventut, per tant, esdevenen també instrument de treball per a uns joves amb característiques tan específiques com els que tenen Síndrome de Down.

Punts forts

       1.    Obté reconeixement institucional explícit

En la seva edició de 2011, el programa ha obtingut tres premis de procedències ben diverses i que certifiquen la seva validesa i excel·lència des de tres punts de vista diferents: el voluntariat, les polítiques de joventut i el treball comunitari. Va obtenir el Premi CERMI. ES Especial Any Europeu del Voluntariat 2011, el Premi INJUVE 2011, categoria voluntariat, del Ministerio de Sanidad, Polírtica social e Igualdad, i el Premi Joves Excel·lents de Catalunya de la Jove Cambra Internacional de Catalunya.

2.    Fa visible un col·lectiu poc atès per les polítiques de joventut

Les polítiques clàssiques de joventut presten habitualment poca o nul·la atenció a col·lectius amb característiques molt determinades i amb desavantatges molt concrets. En aquest cas, però, el programa treballa amb joves amb Síndrome de Down des de la normalitat de serveis i activitats adreçats a joves. És exemplar perquè no cau en l’error comú d’intentar fer des de les polítiques de joventut allò que no li correspon (tasques assistencials), sinó que desenvolupa un sistema de treball que busca la socialització i la integració normalitzada en un marc general de serveis adreçats a tota la ciutadania. Mostra amb molta claredat l’ideal de complementarietat a que tota política de joventut ha d’aspirar respecte a altres àrees d’acció social o pública.

3.    La iniciativa és associativa i excel·lent

Es tracta d’un programa sorgit de la més evident necessitat i demanda dels propis usuaris. Joves amb determinades característiques (Síndrome de Down) volen acollir-se a un programa de l’administració (borsa de voluntariat) i posen en evidència la necessitat d’adaptar-lo a les seves peculiars circumstàncies. L’associació que lidera el projecte s’adreça a l’administració amb una proposta excel·lent i té en tot moment la iniciativa per desenvolupar-lo i dur-lo a terme. Un bon exemple de cooperació entre l’administració i la societat civil, amb la virtut que la iniciativa correspon a aquesta segona. L’èxit del projecte es manifesta en el fet que finalment la pròpia associació desenvolupa un borsa específica de la qual els seus joves voluntaris trien les activitats.

4.    Bona combinació de gestió professional amb voluntariat

L’actuació de l’associació es fa en tot moment des del rigor professional i amb l’especialització tècnica necessària, però l’execució depèn en bona mesura del treball voluntari de persones que s’hi afegeixen de manera altruïsta. Cal remarcar que els voluntaris reben formació i orientació adequada per realitzar les tasques que els encomanen, i que la seva actuació rep el seguiment i supervisió professionals necessaris.

5.    Discurs positiu.

Un dels criteris que no ha de faltar mai en tota política de joventut és la construcció d’un discurs positiu al voltant dels joves. En aquest cas, es fa visible la realitat i necessitats d’un col·lectiu determinat a través de la seva aportació social: ells mateixos treballen com a voluntaris en serveis i activitats de la pròpia societat civil i contribueixen també a l’èxit de determinades programacions de lleure i oci amb la seva particiació. Es defuig en tot moment el discurs negatiu, que massa sovint tendeix a realçar els riscos per comptes de les potencialitats i els valors.

Pràctica professional

El màxims responsables tècnics del projecte són Carme Perpinyà i Argelich, Jordi Corpas Escañuela, Maria Miret Martin i Sara Roman Falla.

Carme Perpinyà i Argelich. Coordinadora Tècnica de Down Lleida. Treballadora Social.  Actualment realitza la coordinació i supervisió dels programes socials de l’entitat. S’incorpora a Down Lleida el 2006.  Impulsora del projecte “Nous  Voluntaris”.

Jordi Corpas Escañuela. Coordinador del departament d'Oci, Temps de Lleure i Voluntariat de Down Lleida. Tècnic Superior d'Integració Social. S'incorpora a l'equip de Down Lleida l'any 2013.

Maria Miret Martin. Tècnica d'oci, temps de lleure i Voluntariat de Down Lleida. Directora i monitora de lleure, graduada en educació primària amb menció d’educació especial i màster en Psicopedagogia. S'incorpora a l'equip de Down Lleida l'any 2015.

Sara Roman Falla. Tècnica d’oci, temps de lleure i voluntariat de Down Lleida. Tècnica Superior en Educació Infantil,  tècnica en atenció socio-sanitaria i monitora de lleure.

Els responsables del projecte opinen

En  els inicis del projecte, les persones alienes a la nostra associació  amb les quals compartíem acció com a voluntaris en un mateix entorn, feien més cas dels prejudicis i estereotips que no pas de les capacitats dels nostres joves. Amb el temps, però, els joves amb la síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals van anar mostrant, actuació rere actuació, que podien desenvolupar les seves tasques de forma òptima i que, en cas de requerir-ho, disposaven del suport dels voluntaris sense discapacitat de la nostra entitat.  Gràcies al projecte hem après a difondre millor la nova realitat dels  joves amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

Aquest projecte ens ha fet de trampolí als espais socials, culturals i esportius de Lleida, als quals, d’altra manera, no haguéssim pogut arribar de forma tan inclusiva i visionària. Allí s’ha fet palès que aquests joves son ciutadans amb drets i deures. Hem hagut d’anar modulant el recolzament als joves al llarg del projecte.

En una mateixa actuació hi participen persones, amb i sense discapacitat intel·lectual, que adquireixen, conjuntament, el rol de voluntaris. En un inici, els voluntaris sense discapacitat feien de guia de les persones amb discapacitat intel·lectual. No obstant, al llarg del temps, les persones amb discapacitat intel·lectual han interioritzat aquestes pautes i tan sols precisen de suports naturals en moments puntuals. Així doncs, les persones amb discapacitat intel·lectual han anat guanyant autonomia.

De cara al futur ens cal expansió, créixer encara més, arribar a desenvolupar més actuacions. També hem de millorar les condicions tècniques (recursos, suport polític o tècnic, cooperació, participació, equipaments, etc) per tal que el projecte continui sent possible. Ens cal, finalment, més suport i reconeixement de l’administració, més dotació econòmica i posar èmfasi en el treball en xarxa per a les actuacions en entitats socials i culturals de l’entorn.

En termes generals, aquest projecte ha ajudat a canviar la concepció de la ciutadania sobre les persones amb la Síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals. Ha ajudat a creure en les seves capacitats i ha permès mostrar un cop més que aquestes persones, si els deixem espais participatius, poden col·laborar-hi i fer aportacions igual que la resta de membres de la comunitat.

El nostre repte més immediat és intentar que els participants al projecte assumeixin un alt nivell de gestió i coordinació, generant un grup d’autogestors i d'empoderament.

Per saber-ne més. Galeria fotografica

Per saber-ne més. Enllaços

- Per saber-ne més. Documents

Opinió

Aquest recull de bones pràctiques vol ser útil i pràctic, i per això necessitem conèixer l’opinió dels professionals que el consulten. Us demanem que opineu sobre aquest projecte en l'apartat de comentaris. Us suggerim les següents qüestions:

 • Has trobat alguna idea o coneixement que et serà útil per a la teva pràctica professional? Explica-ho.
 • Aquest projecte t’ha aportat alguna idea o contingut novedós per a tu? Explica-ho.
 •  Coneixes algun altre projecte similar o relacionat? Quin o quins?
 • Fes qualsevol altra aportació que et sembli interessant.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per optimitzar la vostra visita. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per acceptar les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Per més informació, cliqueu l'enllàç.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This