Què és BYWT

Be Youth Worker Today – BYWT és un projecte de creació de xarxa de professionals del treball amb joves.
S’ha utilitzat el vocable en anglès, youth worker, perquè la proposta té àmbit català i també àmbit europeu.

Justificació

Al territori català existeixen moltes persones que es dediquen professionalment al treball amb joves.

La majoria tenen estudis relacionats amb l’àmbit social (Educació Social, Treball Social, Psicologia, Integració Social, Animació Sociocultural, etc) i algunes tenen estudis relacionats directament amb la Joventut (Màster Interuniversitari en Joventut i Societat, cursos impartits des de les admnistracions supramunicipals com la Direcció General de Joventut i la Diputació de Barcelona, cursos impartits des dels col·legis professionals i associacions de professionals, etc).

Algunes estan contractades per l’administració local, directament o a través d’empreses de serveis socioeducatius, i estan ubicades en serveis que depenen de les regidories de joventut (tècnics de joventut, dinamitzadors juvenils, informadors juvenils), de Benestar Social (educadors socials, educadors de carrer), de serveis de Salut i plans de prevenció de drogodependències, de serveis d’orientació i assessorament sociolaboral, etc. Altres estan contractades per entitats (associacions sense ànim de lucre, fundacions, coordinadores, ateneus, etc) i desenvolupen projectes amb subvencions públiques i altres fonts de finançament en una gran diversitat de centres i serveis (CRAE, UEC, Centres Oberts, IES, etc etc etc).

Les situacions contractuals són molt diverses, hi ha qui té un contracte estable i hi ha qui té una contractació parcial i de curta durada. La forquilla dels sous també és diversa. La titulació requerida per accedir a llocs de treball amb joves també difereix segons el projecte, la institució, etc.

Sovint, el sentiment de pertinença a un col·lectiu professional depèn dels estudis que s’han cursat (col·legis professionals i associacions de professionals) o de la institució, administració o entitat per la que s’està contractat (ajuntaments, entitats, etc).

Existeix doncs una gran diversitat de professionals del treball amb joves i, donat que treballen en àmbits diferents, des de disciplines i perspectives diferents i des de diferents institucions, no existeix un coneixement mutu ni hi ha coordinació ni treball en xarxa entre professionals, més enllà de les administracions, empreses o entitats en les quals treballen.

Des de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ), constituïda a finals de 2004, s’ha impulsat el projecte Be Youth Worker Today – BYWT a fi de crear xarxa entre tots aquests professionals del treball amb joves.

Objectius
Objectiu general:
  • Treballar per a la creació d’una xarxa catalana transversal de professionals del treball amb joves

 

2016

Arran de les conclusions dels grups de treball cooperatiu i de les propostes de futur del Meeting 2015 en l’àmbit català, comença una segona etapa del projecte Be Youth Worker Today.