Històric

Objectius

Objectius generals:

 • Treballar per a la creació d’una xarxa catalana transversal de professionals del treball amb joves
 • Treballar per a la creació d’una xarxa europea transversal de professionals del treball amb joves

Objectius específics:

 • Conèixer diferents metodologies aplicades al treball amb joves des de diferents àmbits
 • Conèixer les trajectòries i les ofertes formatives existents de cada disciplina, àmbit, institució i entitat del treball amb joves
 • Conèixer les trajectòries professionals des de punt de vista laboral i les condicions laborals i contractuals de cada disciplina, àmbit, institució i entitat del treball amb joves
Continguts

Es treballa en tres línies:

•Per una banda, es posa èmfasi en la diversitat de formacions acadèmiques i no acadèmiques, genèriques i especialitzades, que tenen els professionals de joventut, tant a Catalunya com als països representats en el projecte, així com a l’oferta actual formativa relacionada directament amb el treball amb joves.

•Per altra banda, es focalitza en la diversitat de carreres professionals que tenen els professionals del treball amb joves, és a dir, tant pel que fa a la trajectòria com a la situació contractual que tenen.

•Finalment, es treballarà per compartir allò que possiblement sigui el que uneix més als diferents perfils de professionals del treball amb joves, que és la metodologia, és a dir, com es fa la intervenció i com es desenvolupa el servei (establiment de vincle, relació socioeducativa, acompanyament, etc).

Metodologia

Pel que fa a la formació i la trajectòria laboral-professional es recull informació genèrica a fi de tenir una visió panòramica d’allò que existeix en el territori català. No es pretén fer una recerca exhaustiva, que comportaria molts recursos, sinó una recollida que permeti tenir una visió general de quines són les trajectòries formatives i laborals dels professionals del treball amb joves a Catalunya, quina és l’oferta formativa en treball amb joves i quines són les diferents situacions contractuals que existeixen actualment en el treball amb joves.

Les dotze organitzacions europees partners del projecte realitzen de la mateixa manera la recollida de dades al seu territori.

La informació dels 13 països es mostrarà de manera gràfica en una exposició.
Pel que fa a la metodologia del treball amb joves, es realitzarà un meeting els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2015 a diversos equipaments al centre de la ciutat de Barcelona, cedits per l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Organitzat per:

Grup Motor
 • Coordinador:
     Carles Vila Mumbrú
 • Tècnic de l’AcPpJ:
     Pep Guasch Capell
 • President de l’AcPpJ:
     Manuel Cortés Pinto
 • Comissió de Comunicació:
     Diana Perea Martínez
     Sabina Cortés Jiménez
     Santi Caño
     Carles Vila Mumbrú
 • Comissió d’Acollida:
     Xavi Ruiz Lora
     Erica Busto Navarro
     Marta Montserrat
     Anna Palou Truilhe
     Maika Farriols Conangla
 • Comissió de Logística:
     Pep Guasch Capell
     Manel Gassó Quixal
     Mario Granados
     Santi Caño
     Manuel Cortés Pinto
 • Comissió de Continguts i Metodologia:
     Carles Vila Mumbrú
     Sergi González Comas
     Emília Corona Calvet
     Gemma Domingo Llobet
     Montse Dolcet Falguera
     Cristina Giménez
     Marta Mayoral Roca
     Sara Ruiz
     
  Roca Roberto Pescador
     Enric Miró Barreda
     José Luis González
 • Altres participants en la sessió participativa del 17 de setembre:   
     Asun Llena
     Olga Gallés
     Ana Fernández-Aballi
     Rubén Toro
     Àgia Luna i Ester
     Montse Mariné
     Rubén Rubio
   
   Joan Recasens

Partners

Col·laboradors

Amb el suport de