Meeting 2015

Dimecres 25 de novembre de 2015

Espai Francesca Bonnemaison
Carrer de Sant Pere Més, Baix 7, 08003 Barcelona

15:00h – Taula rodona “Experiències de xarxes europees de youth workers”

  • Eva Reina, directora d’Eryica. Eurepean Youth Information and Counselling Agency
  • Jon Echeberria, responsable de comunicació de Dynamo International – Street Workers Network
  • Laurent Beauthier, Development Manager de Caravan Circus Network
  • Marc Boes. Director de Poywe. Professional Open Youth Work in Europe

Presenta i modera: membre del grup motor BYWT

16:30h – Preguntes, comentaris i debat sobre les experiències de les xarxes europees

17:15h – Explicació del programa i la metodologia de treball de les jornades següents

A càrrec del grup motor BYWT

17:30h – Fi de la jornada

Dijous 26 de novembre de 2015

Espai Francesca Bonnemaison.
Carrer de Sant Pere Més, Baix 7, 08003 Barcelona

9:00h – Presentacions institucionals

  • Toni Reig. Director General de Joventut
  • Representant de la Diputació de Barcelona
  • Representant de l’Ajuntament de Barcelona
  • Manuel Cortés, president de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ)

10:00h – Presentació del Be Youth Worker Today – BYWT

A càrrec del grup motor BYWT

10:30h – Pausa cafè

11:00h – Grups de treball cooperatiu

A diversos espais equipaments propers a l’Espai Francesca Bonnemaison:
Centre Cívic Convent de Sant Agustí,
Centre Cívic Palau Alòs,
Casal de Barri Pou de la Figuera

BLOC 1
La creació de xarxa, per què i per a què?

Que és «fer xarxa»? Què ens implica el fet d’adherir-nos a una xarxa de professionals? Com ens podem ajudar mútuament, establir llaços de col·laboració i cooperació? Xarxa Catalana de Professionals del Treball amb Joves? Punt de partida d’una xarxa útil, independentment de la formació, institució, perspectiva i disciplina de la qual provenim.

BLOC 2
Competències, habilitats i metodologies, amb el focus posat als professionals

Cada professional posa els límits amb els joves en funció de molts paràmetres, alguns dels quals tenen a veure amb el jove o grup de joves, altres amb el context de la intervenció, i altres amb el propi professional; és en aquests últims on volem posar l’atenció. Hi ha uns continguts, competències i habilitats mínimes que hauria de tenir qualsevol professional del treball amb joves? Hauria d’estar contingut en una assignatura en itineraris de formació reglada?

BLOC 3
Sistema d’atenció als joves. Sentit del treball amb joves

Aquest taller està ideat per a que es pugui reflexionar des de la pràctica diària les diferents tècniques i metodologies per tal de poder entendre quin és el sentit de la nostra feina diària. El treballar des del jove i amb el jove implica diferents perspectives que es poden compartir i reflexionar per tal de millorar en el nostre dia a dia.

13:30h – Dinar

15:00h – Seguiment dels grups de treball cooperatiu

17:30h – Fi de la jornadaDijous 26 de novembre de 2015

Divendres 27 de novembre de 2015

Espai Francesca Bonnemaison
Carrer de Sant Pere Més, Baix 7, 08003 Barcelona

9:00h – Presentació de les conclusions de cada grup de treball cooperatiu

10:30h – Pausa cafè

11:00h – Elaboració de propostes de futur

11:45h – Presentació de les propostes de futur proposades per cada grup

12:30h – Acords, redacció de manifest i continuïtat

13:30h – Fi de la jornada i del meeting